Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde üroloji branşına ilişkin workshop oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Bağcılar EAH Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Özkan yer aldı.
Tıp Fakültesinin sonunda pratisyen hekim olarak devam edilebildiği ve devam etmek istendiğinde TUS ve uzmanlaşma ile seksiyonlaşma, akademik kariyer ve özel ya da devlet hastanesinde kariyere devam şeklinde yol alınabildiği belirtilerek üroloji branşının bugünü ve geleceğine değinildi. Tanı ve tedavi yöntemleri, teknolojik gelişimler, genetik ve kök hücre alanındaki değişimlerin bu branşı etkilediğinden söz edilerek ürolojide kariyer planlaması ve idarecilik rolü konularından bahsedildi.