Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde Tıp mesleğine ilişkin tanıtım oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Hayran ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tümay Sadıkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Tıp mesleğinin tercih eden kişilerin takım çalışmalarına uyum sağlamaya müsait ve insanla iletişim kurmaya açık bir yapılarının olması gerekitğinin belirtildiği oturumda, doktorluk mesleğinde öğrenciliğin hiç bitmediği ve güncel tıp yaklaşımlarının takip edilmesi ve her gün kendini geliştirmek gerektiği söylendi. Tıp tercih eden kişilerin gerektiğinde sosyal hayatlarında ödün vermeleri gerektiğinin vurgulandığı oturumda, tıp mesleğinde iyi hekim olmanızın yetmediği, iyi hekim olduğunuzu çeşitli sınavlar ve sertifikasyonlarla belgelendirmek gerektiği ifade edildi. Klinik bilgi ve beceri, iletişim becerisi ve yönetişim becerisi olmak için üç becerinin olması gerektiği kaydedilen oturumda, hekimlik mesleğinin amacının sadece hasta olanları tedavi etmek değil, sağlığı korumak ve mevcut yaşam kalitesini geliştirmek yani olduğu söylendi.