Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde Sağlık MYO konusuna ilişkin tanıtım oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO’dan Prof. Dr. Bahadır Boyacıoğlu, Biruni Üniversitesi SKS Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal ve Sanko Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ayhan Özkur yer aldı.
Sağlık MYO’nın giriş ve buradan sıçrama yapmak için basamak olarak öğrencilere üniversite kapılarını açtığına değinilen oturumda, bu okulların kariyerine sağlık alanında devam etmek isteyen öğrenciler için kendilerini tıp eğitimine hazırlama konusunda süre verdiğine ve bu süreyi iyi değerlendirmek gerektiğine değinildi. Sağlık MYO’larının hastanelerle irtibata geçerek staj, eğitim ve network oluşturmak gibi süreçleri daha MYO’larda okurken yapmaları gerektiği ve öğrencilerin kendilerine kariyerlerini geliştirmek üzere eğitimlerinde sıçrama fırsatını oluşturmaları gerektiği ifade edildi.