Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde sağlık etiği konusunda tematik oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak İVEK Başkanı Dr. Mahmut Tokaç ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Özbek yer aldı.
Tıp etiğinin temel ilkeleri olan yararlılık, zarar vermeme, özerlik ve adalet ilkelerinin anlatıldığı oturumda görev bilimi, mesleki davranış ve meslek ahlakı terimlerinden bahsedildi. Sağlıkçılar olarak ihtiyacı olana ihtiyaç anında sağlık hizmeti sunma sorumluluğunun da vurgulandığı oturumda araştırma etiği ve yayın etiği konusunda detaylı bilgilere yer verildi.