Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde “Makale Yazma, Patent ve Teknoloji Geliştirme” başlıklı workshop oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Medipol TTO Genel Müdürü Dr. İlker Köse ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Güven Yenmiş yer aldı.
Patent ve teknolojik gelişimlere ilişkin bilgilerin paylaşıldığı oturumda makale yazma konusunda etik kural ihlalleri, emeğin hakkaniyetsiz kullanımı, doğru bilinen yanlışlar gibi konulara üzerinde durmak gerektiği belirtildi. Z kuşağının istediğini talep etmekte ve talep ettiğini almakta sıkıntı yaşamayacağından makale yazma süreçlerinde geçmişten günümüze etik ihlallerinin aşılabileceğinin söylendiği oturumda inovatif ve multidisipliner yaklaşım, etik kurallara saygı ve bilim ışığında çok çalışarak akademik başarı elde edeceği vurgulandı.