Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde 10 Temmuz 2021, Cumartesi günü 11:15 – 12:00 saatleri arasında hemşirelik mesleğine ilişkin tanıtım oturumu yapılacak. Oturumda konuşmacı olarak Sağlık Bilimleri Universitesitesi Hamidiye Hemsirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih, Başkent Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Azize Karahan ve Sanko Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler yer alacak.