Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde hemşirelik mesleğine ilişkin tanıtım oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih, Başkent Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Prof. Dr. Azize Karahan ve Sanko Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler yer aldı.
Hemşirelik hizmetlerinin kapsamı ve hemşirelik eğitimine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı oturumda hemşirelik programlarında klasik, entegre ve yarı entegre modellerden bahsedildi. Dünya hemşirelerine yatırım yapmanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve bireylerin ve toplumların sağlığına katkı sağlama anlamına geldiğinin ifade edildi oturumda gelecek yıllarda hemşire açığının artmasından dolayı bu mesleğe talebin artacağı kaydedildi.