Gönüllü Sağlık Çalışanı Olmak
Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde “Gönüllü Sağlık Çalışanı Olmak” başlıklı tematik oturum yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Sağlıkta Kariyer Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Serdar Tufan, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’ndan Prof. Dr. İhsan Karaman ve Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney yer aldı.
Sağlıkta gönüllülük meslekte kişiye neler kazandırır, insani olarak kişiye neler katar, harcadığınız insan gücü ve sermayeyi nasıl kullanmak gerekir gibi konulara değinilen oturumda gönüllülüğün mesleğin zekatı olduğu belirtildi. Dünya çapında gönüllü sağlık kuruluşlarına dahil olabilmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı oturumda gelecekte gönüllü hekimlik yapmak isteyen öğrencilerin daha öğrenci iken bu konuda öğrenci kulüplerinde örgütlenme ve kişisel networkler oluşturma gibi hazırlıklar yapmasının kendilerini motive edeceğini ve geleceğe hazırlayacağı ifade edildi.