Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde 8 Temmuz 2021, Perşembe günü 12:45-13:30 saatleri arasında genetik, moleküler biyoloji, biyoenformatik mesleklerine ilişkin tanıtım oturumu yapılacak. Oturumda konuşmacı olarak Üsküdar Üniversitesi,BABE – Müdür Yard. ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muhammed Hamza Müslümanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Moleküler Biyoloji Derneği (Türkiye) Kurucu Başkanı Prof.Dr. Uygar Halis Tazebay ve Üsküdar Üniversitesi TRGENMER-Transgenik Hücre Teknolojileri & Epigenetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü ve hiDNA Kurucu Direktörü Dr. Cihan Taştan yer alacak.