Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde 8 Temmuz 2021, Perşembe günü 16:00-16:45 saatleri arasında geleneksel tıp ilişkin workshop oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Emekli Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Akben, Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Özbek ve Dr. Burak Aydın yer aldı.
GETAT alanında uygulama merkezleri ve üniteler hakkında bilgi verilen oturumda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda kanıta dayanıklılık anlamında yer bulan akademik çalışmalardan bahsedildi. GETAT konusunda klinik çalışma alanlarının da arttığının belirtildiği oturumda Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmaları ile yurtiçi ve yurtdışında yaşanan gelişmelerden bahsedildi.