Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde fizyoterapi mesleğine ilişkin tanıtım oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Medipol Üniversitesi FTR Bölüm Başkanı Prof. Dr. Candan Algun, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Can, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Ufuk Yurdalan yer aldı.
Fizyoterapinin dünü, bugünü ve yarınının konuşulduğu oturumda, modern fizyoterapinin doğuşundan Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin kuruluşuna, ilk başvuru mercii olma gibi fizyoterapideki son gelişmelerden ülkelerdeki fizyoterapi mesleklerindeki gelişmelere, Türkiye’de fizyoterapi mesleğinin icrası ve mesleğin nerelerde icra edilebileceğinden talebin yüksekliği, mesleki tatmin ve işsizlik oranının düşük olması gibi mesleki avantajlara kadar mesleğin gelişimine ilişkin kronolojik bilgiler ve gelişmeler paylaşıldı.