Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde ergoterapi mesleğine ilişkin tanıtım oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Sağlıkta Kariyer Zirvesi Düzenleme Ekip Üyesi Beyza Yumak, Hacettepe Ergoterapi Dernek Başkanı Hülya Kayıhan ve NP İstanbul Beyin Hastanesi, Üsküdar Üniversitesinden Muammer Aydoğdu yer aldı.
Ergoterapinin antik çağdan bu yana var olan bir sağlık geliştirme yöntemi olduğuna değinilen oturumda, insanların aktif varlıklar olduğu, bu bilimin kendine ait bilgisinin doğasının amaçlı okupasyonlar olduğu ve insanların okupasyona ve topluma dahil olma hakkı olduğu belirtildi. Okupasyon: görev kelimesine vurgu yapılarak insanların yaş, cinsiyet, kültür, yaşam tercihi ve mesleğe bağlı rolleri olduğu ve bu rolleri/görevleri yerine getirebilmek için hareket halinde olduğu söylendi. Bu rol ve hareketlerin çeşitli nedenlerle engellendiği koşullarda bu rolleri yerine getirebilmek için ergoterapinin kişilerin günlük yaşamlarında bağımsız olmalarını sağlamak, yaşamlarını anlamlı kılmak ve yaşam kalitesini yükseltme üzerine geliştirilmiş bir bilim olduğu kaydedildi.