Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde 8 Temmuz 2021, Perşembe günü 17:00-17:45 saatleri arasında Aile Hekimliği mesleğine ilişkin Workshop oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Bölümünden Doç. Dr. Kenan Taştan yer aldı.
Aile hekimliğinin temel özelliklerinin anlatıldığı oturumda aile hekimliğinin sürekli bakım anlamına geldiğine değinildi. Aile hekimiliğinin alanının hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı olmadığının belirtildiği oturumda ve aile hekimliğinin doğumdan ölüm sürecine kadar o bölgede oturan tüm ailelerin sağlığı ile ilgilendiğinden bütüncül bakım ve bireysel merkezli bakım gerektiren yönlerinden bahsedildi.