Sağlıkta Kariyer Zirvesi’nde acil tıp konusuna ilişkin workshop oturumu yapıldı. Oturumda konuşmacı olarak Sağlıkta Kariyer Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Şenel, SBÜ Acil Sağlık ABD Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi DB Dr. Şükrü Yorulmaz ve Memorial Acil Servis Sorumlusu Dr. Ömer Faruk Aydın yer aldı.
Acil tıp alanında çalışmanın hızlı ve akan bir süreç olduğu ve acil tıbbın sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğu belirtildi. Nitelikli hizmet için nitelikli uzmana ihtiyaç olduğundan acil tıp konusunda yan dal olmadığı ancak yoğun bakım ve toksikoloji yan dallarının olabileceği ifade edildi. Acil tıp uzmanlığının ardından yayın yapma sürecinde kaliteli bir yayın ortaya çıkarmanın koşullarından da bahsedilen oturumda akademisyenliği hedefe koyup daha asistanlık aşamasında iyi bir İngilizce, iyi bir akademik bilgi ve temel istatistiki bilgi ile doçentlik için gerekli çalışmaların yapılabileceği kaydedildi.